top of page

Less is More: Single-Origin Pea Protein vs. Plant Protein Blendsในขณะที่โปรตีนพืชกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีการผสมโปรตีนพืชหลายๆชนิดเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุง Amino acids profile จาก Incomplete protein สู่การเป็น Complete protein หรือแหล่งโปรตีนที่มี Essential amino acids ครบ 9 ชนิด


แต่ก็จะมีหลายกลุ่มบริษัท รวมถึง Pealicious ของเราเองที่ยังยืนยัน ที่ใช้ Single origin Pea protein จากฟาร์ม Organic ในลุ่มแม่น้ำ Scheldt เท่านั้น


เพราะเราเชื่อว่า LESS IS MORE สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราเลือกใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตคุณภาพสูง ที่ใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมในการสกัด วันนี้เราจะพากันมาดูว่า ใช้ Single origin จะสู้ Protein blend ได้ยังไงกันนะ


Single origin Pea protein : Organic Belgian Pea protein ของพีลิเชียสทำมาจาก Golden Pea ที่ปลูกอยู่ตามไร่ขนาดเล็กตลอดลำน้ำ Scheldt ในบริเวณเขตประเทศฝรั่งเศส และ เบลเยียม ก่อนจะถูกลำเลียงผ่านทางเรือ เข้าสู่โรง Process ที่ทำการสกัดโปรตีนด้วยเทคโนโลยี Water-enzymed


ซึ่งทำให้สามารถสกัดโปรตีนได้ปริมาณสูง แต่ยังคง Texture ที่ smooth โดยให้ค่า PDCAAS ถึง 0.94 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับโปรตีนพืชอื่นๆ และยังมีปริมาณ Leucine, Isoleucine และ Valine เทียบเท่า whey protein


Benefits of Single-Origin Pea Protein:

  1. การควบคุมคุณภาพ : Single-origin Pea protein จะใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มีการทำ Farm Contract เท่านั้น จึงสามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตที่จะเข้าสู่โรง Process ได้ จึงทำให้โรง Process จะได้รับผลผลิตที่ ตรงตามมาตรฐานนั่นก็คือ GMO-FREE, Chemical FREE, และ Sustainable เพื่อที่จะส่งมอบโปรตีนที่มีมาตราฐานถึงมือผู้บริโภคในทุกๆ serving

  2. การตรวจสอบย้อนกลับ : Single origin pea protein สามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้ดีกว่า ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ต่อโรงงานผู้ผลิต พวกเราพีลิเชียสแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือยังสามารถบอกต่อผู้บริโภคได้ว่ามาจากที่ไหน ปลูกที่ไหน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่มีความใส่ใจที่มาของอาหารและอยากสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืน

  3. Clean label : Single origin Pea protein ส่วนมากแล้วจัดว่าเป็นทางเลือกที่ “Cleaner” เพราะมีการใส่ส่วนผสมอื่นๆน้อยมากเมื่อเทียบกับ Plant protein blends ซึ่งเหมาะมากกับผู้บริโภคที่หลีกเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปอย่างหนัก


Plant protein blends เกิดจากการรวมชนิดของโปรตีนพืชหลายๆชนิดเข้าด้วยกัน เช่น ถั่วลันเตา ,ข้าว, กัญชง , ถั่วเหลือง, ควินัว, เมล็ดฟักทองเป็นต้น ซึ่งการนำมารวมกันส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี กรดอะมิโนครบครัน และก็ได้สารอาหารจากหลายแหล่งเมื่อเทียบกับ Single origin Pea protein


Benefits of Plant Protein Blends:

  1. ความหลากหลายทางสารอาหาร : Plant protien blends ก็จะให้สารอาหารมาจากหลายแหล่งกว่า Single origin ซึ่งเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสารอาหารที่หลากหลายในโปรตีนเสริมของตนเอง

  2. รสชาติ และ รสสัมผัส : Plant protein blends สามารถที่จะแก้จุดบอดในเรื่องของ Texture กับรสชาติ ของโปรตีนพืชตัวใดตัวหนึ่ง ให้ทานง่ายขึ้นเมื่อผสมโปรตีนพืชชนิดอื่นเข้าไปด้วย


Why Pealicoius can offer Less is more?


Single origin Pea protein :Organic Belgian Pea protein ของพีลิเชียสทำมาจาก Golden Pea ที่ปลูกอยู่ตามไร่ขนาดเล็กตลอดลำน้ำ Scheldt ในบริเวณเขตประเทศฝรั่งเศส และ เบลเยียม ก่อนจะถูกลำเลียงผ่านทางเรือ เข้าสู่โรง Process ที่ทำการสกัดโปรตีนด้วยเทคโนโลยี Water-enzymed ซึ่งทำให้สามารถสกัดโปรตีนได้ปริมาณสูง แต่ยังคง Texture ที่ smooth โดยให้ค่า PDCAAS ถึง 0.94 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับโปรตีนพืชอื่นๆ และยังมีปริมาณ Leucine, Isoleucine และ Valine เทียบเท่า whey proteinดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่าง Single origin Pea protein vs Plant protein blends จะเห็นได้ว่าทั้งสองทางก็มี ข้อดีต่างกันไป แต่สิ่งที่ Pealicious Single origin Pea Protein สามารถมอบให้ได้มากกว่า คือ


1. การควบคุมคุณภาพการผลิต

2. ที่มาที่ไปของโปรตีน

3. Clean label, Sustainable


และเราเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อช่วยเรื่อง Texture และ Amino Acids Profiles ที่นอกจากจะสามารถสกัดโปรตีนให้ออกมามี Amino Acids Profile เทียบเคียง Whey แล้ว ยังสามารถส่งมอบ Texture ที่ Smooth ด้วยเทคโนโลยีการสกัดอันเป็นเอกสิทธิระดับโลกコメント


Recent Posts
Archive
bottom of page