top of page

Who Said Pea Protein Doesn't Have Single Origin?โปรตีนพืชได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างมากในหลายๆปีที่ผ่านมา เนื่องจาก plant - based โปรตีนได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มของคนที่เป็น vegan, มังสวิรัติ และมีความเข้าในว่าในโลกของโปรตีนพืช ไม่น่าจะมี Single origin เหมือนในโลกของกาแฟ


เพราะแบรนด์มากมายพยายามขาย Plant protein blends ที่ผสมโปรตีนมาหลากหลายอย่าง แต่วันนี้ Pealicious จะมาเล่าให้ฟังว่า ในโลกของ Plant protein จริงๆแล้วก็มี Protein single origin คุณภาพสูงอยู่เหมือนกันกับในโลกกาแฟ


Organic Belgian Pea protein ของพีลิเชียสทำมาจาก Golden Pea ที่ปลูกอยู่ตามไร่ขนาดเล็กตลอดลำน้ำ Scheldt ในบริเวณเขตประเทศฝรั่งเศส และ เบลเยียม ก่อนจะถูกลำเลียงผ่านทางเรือ เข้าสู่โรง Process ที่ทำการสกัดโปรตีนด้วยเทคโนโลยี Water-enzymed


ซึ่งทำให้สามารถสกัดโปรตีนได้ปริมาณสูง แต่ยังคง Texture ที่ smooth โดยให้ค่า PDCAAS ถึง 0.94 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับโปรตีนพืชอื่นๆ


ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโปรตีนพืชคือ โปรตีนพืชไม่มี single origin หรอก ส่วนมากจะเป็น protein blend จากหลายๆ แหล่งมากกว่า


ซึ่งการใช้โปรตีนพืชจากหลายๆแหล่งอาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพโปรตีน และที่สำคัญตรวจสอบย้อนกลับยากกว่า (traceability) ซึ่งทำให้ขาดความโปร่งใสในการบอกที่มาที่ไปของแหล่งโปรตีน


ความเป็นจริงคือ บางบริษัท รวมถึง Pealicious ตัดสินใจจะใช้ Organic pea protein จากฟาร์มใน Regions เดียวกัน และจาก Processor เดียว เพื่อให้สินค้าของเราเป็น Single origin pea protein โดยเลือกจาก Processor ที่มีระบบ QC ที่ยอดเยี่ยม


และการเลือกใช้ Single origin pea protein ก็ทำให้ได้โปรตีนที่มีคุณภาพสูง ,ตรวจสอบได้, และที่สำคัญแหล่งที่เราใช้ก็เป็น sustainable source


ประโยชน์ที่ทำให้ Single origin organic pea protein ต่างจาก Protein blends


1. สามารถรักษามาตราฐานคุณภาพของโปรตีนได้ เพราะรู้ที่มา และรู้วิธีการ QC และมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงทำให้มั่นใจได้เลยว่า ผู้บริโภคจะได้โปรตีนคุณภาพและมาตรฐานระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มนักกีฬา หรือ คนออกกำลังกาย รวมไปถึงคนที่มีความต้องการอาหารที่พิเศษออกไป อย่างเช่น กลุ่มคนเป็น vegan , gluten intolerant เป็นต้น คนกลุ่มเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้โปรตีนจากแหล่งที่มีคุณภาพสูง และเชื่อถือได้


2. Single origin pea protein สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายเพราะรู้ที่มาของโปรตีน สะท้อนถึงความโปร่งใส และยั่งยืน ในระบบการ sourcing อาหาร


3. เป็นการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น ที่ทำไร่ขนาดเล็กแบบยั่งยืน ซึ่งจะช่วยลด carbon footprint


ความเข้าใจผิดว่า โปรตีนพืชที่ดี มีแต่ Blend ไม่มีแบบ Single origin นั้นบอกได้เลยว่า ไม่จริง เพราะเหมือนกับโลกของกาแฟ ยังมี processor กลุ่มหนึ่งที่เลือกใช้วัตถุดิบจาก regions ใด regions หนึ่ง


และนั่นก็คือ Processor ที่ผลิต Single Origin Pea protein ให้ Pealicious ซึ่งการเป็น Single origin ทำให้สามารถ ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) นอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อม


ดังนั้นเวลาที่จะหา โปรตีนพืชดีๆมาใช้ดูแลสุขภาพจึงจำเป็นต้องหาจาก บริษัทให้ความสำคัญกับ ความโปร่งใส ความยั่งยืน และที่สำคัญคุณภาพ เพื่อจะได้มั่นใจว่าได้รับโปรตีนที่เชื่อถือได้ คุณภาพสูงและมาจากแหล่งที่ไม่ทำร้ายโลก

Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page