top of page

ผีอำบ่อยๆ ไม่ได้แปลว่าโดนผีหลอกเสมอไป แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าพักผ่อนน้อยอาการผีอำหรือ "Sleep Paralysis" เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในขณะหลับหรือตื่นขึ้นมา โดยผู้ที่ประสบอาการนี้จะพบว่าตัวเองไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือพูดได้ แม้ว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายยังคงอยู่ในสภาวะหลับอยู่ ทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนถูกผูกขังหรือมีผีมาล้อมรอบตัว


อาการผีอำมักเกิดขึ้นระหว่างช่วงที่ตื่นขึ้นมาหลังหลับหรือก่อนจะหลับลง และอาจมีระยะเวลาสั้น ๆ ระหว่าง 1-3 นาที


ปรากฏการณ์ผีอำบ่อยๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องตกใจหรือกังวลมาก แต่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายและจิตใจของเราอาจต้องการการพักผ่อนมากขึ้น


ผีอำคืออะไร ?

ผีอำ หรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะ Sleep Paralysis เป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้ มักจะเกิดขึ้นในขณะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่น อาการนี้มักเกิดขึ้น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงใกล้หลับ 25% และใกล้ตื่น 75% หากมีความผิดปกติในการนอนหลับเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะมีอาการ "ผีอำ" ได้ เพราะสมองถูกรบกวนขณะที่กำลังทำงานในสภาวะวัฏจักร หลับ-ตื่น โดยอาจจะรู้สึกได้หลายรูปแบบ

ผีอำเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของเราต้องการการพักผ่อน ผู้คนที่ประสบกับอาการผีอำบ่อยๆ อาจรู้สึกอ่อนเพลียเมื่อตื่นนอนและมีนอนหลับยาก และนอนหลับไม่สนิท อาการผีอำเป็นเรื่องที่ดูไม่รุนแรงนัก แต่เราไม่ควรมองข้ามมัน เพราะมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายของเราต้องการการพักผ่อนให้มากกว่าเดิม ดังนั้นเมื่อเรามีอาการผีอำ ควรปรับปรุงพฤติกรรมการนอนของเราเพื่อช่วยให้ร่างกากายได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ


สาเหตุที่เป็นไปได้ของอาการผีอำบ่อย

งานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการส่วนมากชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของการผีอำบ่อยๆ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาการนอน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่แตกต่างไปตามบุคคล ดังนั้น สามารถแบ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ของการผีอำบ่อยได้ดังนี้

  1. ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea): เป็นภาวะที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ ซึ่งทำให้เกิดการหยุดหายใจชั่ววูบและการตื่นขึ้นมาเพื่อหาอากาศ ผลที่เกิดขึ้นคือการตื่นระหว่างการนอนอยู่บ่อยครั้งทำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ

  2. ภาวะนอนกรน (Insomnia): เป็นภาวะที่มีความยากลำบากในการหลับหรือการรักษาสถานะการนอนในระยะเวลาที่เพียงพอ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือการตื่นระหว่างการนอนอยู่บ่อยครั้งและรู้สึกไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเมื่อตื่นขึ้นมา

  3. สภาวะภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล: ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลสามารถทำให้เกิดการผีอำบ่อย เนื่องจากมีผลต่อระดับฮอร์โมนและสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอน

  4. สภาวะการเจ็บป่วย: การมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการนอน และการใช้ยาบางชนิด อาจทำให้เกิดการผีอำบ่อย

  5. สภาวะทางสภาพแวดล้อม: สภาวะที่มีเสียงดัง มีแสงสว่างในห้องนอนมากเกินไป หรืออุปสรรคอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการนอนอาจส่งผลให้เกิดการผีอำบ่อย


อาการและผลกระทบของการถูกผีอำบ่อยๆ

การถูกผีอำบ่อยๆ อาจส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ทั้งทางกายและจิตใจ และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราได้ดังนี้

  1. อาการทางกาย: ผู้ที่ถูกผีอำบ่อยๆ อาจมีอาการอ่อนเพลียและความเหนื่อยล้าเมื่อตื่นนอนและหลับยากกว่าปกติ อาจเกิดจากการตื่นระหว่างการนอนหรือการนอนที่ไม่เพียงพอและไม่สบายตัว

  2. ผลกระทบทางจิตใจ: การถูกผีอำบ่อยๆ อาจทำให้เกิดภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า ผู้ประสบภาวะนี้อาจรู้สึกกลัวหรือเครียดในการเข้าสู่การนอนหรือตื่นมา และอาจมีอารมณ์เศร้าหรือไม่สนใจในกิจวัตรประจำวัน

  3. คุณภาพชีวิตที่ลดลง: การถูกผีอำบ่อยๆ ส่งผลให้คุณภาพการนอนลดลง ทำให้รู้สึกไม่พอใจในการพักผ่อนและมีผลกระทบต่อการทำงานและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน


การรักษาและการป้องกันอาการผีอำบ่อยๆ

เพื่อการรักษาและป้องกันอาการผีอำบ่อยๆ สามารถทำได้ดังนี้


1. ปรับปรุงสุขอนามัยการนอน: รักษาระเบียบวินัยการนอนที่ดี รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการนอน เช่น สร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมืดสำหรับการนอน และเลือกใช้ที่นอนและหมอนที่เหมาะสม


2. ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้า: การจัดการกับความเครียดและภาวะซึมเศร้าอาจมีผลในการลดอาการผีอำบ่อยๆ และปรับสมดุลในการนอน


3. สร้างระเบียบวินัยการนอน: สร้างรูปแบบการนอนที่เป็นประจำ เช่น ตั้งเวลานอนและตื่นขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน และงดโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ใน 1-2 ชั่วโมงก่อนนอน


4. การสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่เหมาะสม: สร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเหมาะสมสำหรับการนอน เช่น ใช้ผ้าม่านหรือหน้าต่างที่ปิดกันแสง ใช้เสียงเบาเพื่อสร้างบรรยากาศสงบ และควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในห้องนอนให้เหมาะสม


5. รับประทานอาหารเสริมที่ช่วยในการนอนหลับและผ่อนคลาย: เช่นสารสกัดจาก L-theanine, Chamomile & Tart Cherry ซึ่งมีส่วนช่วยปรับสมดุลในสมอง คลายกังวล และความเครียด ทำให้สมองรู้สึกผ่อนคลาย ส่งผลให้คุณสามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สมองผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น


6. รับการปรึกษาและการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ: หากมีอาการผีอำบ่อยๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอน เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม อาจมีการใช้ยาหรือการรักษาทางพฤติกรรม เช่น การปรับปรุงการนอน การฝึกการหลับหรือการแก้ไขปัญหาทางจิตสังคมที่อาจมีผลในการลดอาการผีอำบ่อยๆ


อาการผีอำเป็นอาการที่ดูไม่รุนแรง แต่ไม่ควรมองข้ามเนื่องจากเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นเมื่อมีอาการผีอำ ควรปรับพฤติกรรมการนอนเพื่อให้มีการพักผ่อนที่เพียงพอ


ถ้าใครเคยเจอสภาวะผีอำ รู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าเมื่อตื่นนอน อยากหาตัวช่วยเพื่อให้สมองและร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย รวมถึงช่วยเพิ่มคุณภาพการนอน DreamVita ของเราได้รวบรวมสารสกัดคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็น Tart cherry จากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดใน สหรัฐอเมริกา และ Magnesium ฟอร์มที่ดูดซึมง่ายและสารสกัดอื่นๆไม่ว่าจเป็น GABA, L-theanine, Chamomile, Glycine, Lemon balm


ที่สำคัญปราศจากส่วนผสมของเมลาโทนินและไม่ใช่ยานอนหลับ พร้อมดูแลการนอนของคุณภายในหนึ่งแคปซูล


หากคุณเป็นผู้ที่กำลังมีปัญหาด้านการนอนหลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทักมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนของเราเพื่อรับคำแนะนำดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : @pealicious or https://lin.ee/ileGPLS⁠

Comments


Recent Posts
Archive
bottom of page