top of page

Pea protein ทั่วโลกตั้งมากมาย ทำไม Pealicious ถึงใช้จากยุโรป?


🏔️Pea protein ทั่วโลกตั้งมากมาย ทำไม Pealicious ถึงใช้จากยุโรป? 🇪🇺

.

🎄🌷การปลูกพืชให้เติบโต ในสมัยก่อน เกษตรกรต้องต่อสู้อย่างมากกับ ดินฟ้าอากาศ เพียงให้พืช “อยู่รอด” และเติบโตเป็นแหล่งพลังงานให้ชุมชนได้ ⛅️

.

🗿จากหลักฐานทางโบราณคดีเราจึงได้เรียนรู้ว่า มนุษย์นั้นได้พากันอพยพ จนเริ่มเรียนรู้การเพาะปลูก และเริ่มลงหลักปักฐาน และเกิดแหล่งอารยธรรมโบราณต่างๆ แต่สิ่งที่เหมือนกันในทุกๆแหล่งอารยธรรมนั่นคือแหล่งน้ำ 💦🌊

.

🙋‍♂️ แต่เดิมมนุษย์อาจปล่อยให้การเลี้ยงปากท้องเป็นไปตามฟ้าลิขิต มีน้ำก็ได้เพาะปลูก แห้งแล้งก็อดทนรอ หรืออพยพหาแหล่งใหม่ แต่พอผ่านวันเวลาเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์รุ่งเรือง มนุษย์จึงปรับมาเป็นผู้ “ลิขิตฟ้า” แทน และเลือกที่จะเริ่มควบคุมธรรมชาติให้เป็นดั่งใจหมาย พืชที่เคยทนแล้งไม่ได้ มนุษย์ก็ได้ทำการปรับแต่งพันธุกรรม(GMO)ให้ดีขึ้น ทนขึ้นทั้งจากแมลง และทนจากยาฆ่าแมลงด้วย เพื่อให้ผลผลิตต่อผล ต่อไร่มากขึ้น รวมไปถึงอร่อยขึ้น 😋🥰

.

🔔🎉พืชมากมายที่เป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์ล้วนไม่รอดจากการถูกดัดแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว(golden rice) ฝ้าย มะละกอฮาวาย สควอช อัลฟาฟ่า คาโนล่า 👈

.

💕❤️แต่พืชที่ไม่ได้รับประสบการณ์ GMO จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพา แหล่งปลูก และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกที่ยอดเยี่ยม

YELLOW PEA หรือชื่อการตลาดว่า GOLDEN PEA ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pisum sativum🎄🎉

.

🫶🏻👍เป็นพืช Cash crop จัดเป็น NON-GMO ที่ไม่ได้ถูกปรับแต่งมาให้ทนศัตรูพืช ดังนั้นในการเพาะปลูกจากหลายๆแหล่งในโลกอาจจำเป็นต้องใช้ synthetic chemical pesticide หรือยาฆ่าแมลงอย่างมากในการดูแลพืช 🎄

.

🫶🏻💕🌷Pealicious ได้ทำการเฟ้นหา ขณะได้มีโอกาสเริ่มธุรกิจในช่วงปี 2016 จนพบกับแหล่งปลูกและ process ที่ยอดเยี่ยมในยุโรป 🇪🇺

.

🏔️❤️🌎แหล่งปลูกของเราอยู่ใน Natagora Nature Network จึงปลอดการใช้ยาฆ่าแมลงเคมี และด้วยบริเวณปลูกจะอยู่ลุ่มแม่น้ำ สเกลต์ จึงทำให้การขนส่งเข้าสู่กระบวนการสกัดสามารถทำได้ด้วยการล่องเรือ โดยมีพันธกิจเป้าหมายร่วมกับทาง สหภาพยุโรปในการลดการปล่อย CO2 50% 🎉🎉

.

❤️🫶🏻เราไม่ได้รู้จักแค่แหล่งปลูกของเรา แต่เรายังรักและเชื่อมั่น ว่าแหล่งปลูกแห่งนี้แหละ ที่จะสามารถส่งมอบคุณภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด มาสู่มือผู้บริโภคของเราด้วย👍👸🏻

.

reference :

Center for Food Safety and Applied Nutrition. “GMO Crops, Animal Food, and Beyond.” U.S. Food and Drug Administration, FDA, https://www.fda.gov/food/agricultural-biotechnology/gmo-crops-animal-food-and-beyond.

コメント


Recent Posts
Archive
bottom of page